Vydejte se s námi na cestu skautským vzděláváním

Kdo jsme a co děláme:

Kruh instruktorů BLŠ připravuje vzdělávací akce jako jsou čekatelské kurzy, vůdcovské kurzy a lesní či instruktorskou školu.

Zároveň účastníkům těchto kurzů umožňujeme složení čekatelské nebo vůdcovské zkoušky.
Organizujeme také zdravotní kurz a další proškolovací zdravotní kurz.
Pravidelně také zkoušíme OČK Táboření a OČK Vedení oddílu

Na jakoukoliv vzdělávací akci je třeba se přihlásit prostřednictvím jednoduchého webového formuláře, na který je vždy uveden odkaz u konkrétní akce. Samozřejmě, že i nadále platí nutnost doložení papírové přihlášky (včetně případných požadovaných potvrzení) a to většinou při zahájení akce.

  • Od ledna do dubna 2018 se bude konat vůdcovský kurz. Více na VŮDCOVSKÝ KURZ – ZIMA 2018
  • Tým Brdské lesní školy je připraven uspořádat v průběhu léta a podzimu roku 2018 Lesní školu zaměřenou na táboření a vedení oddílu. Její uskutečnění je závislé na počtu zájemců. Přihlášení považujeme za projevení předchozího zájmu. Definitivní rozhodnutí o pořádání či nepořádání Lesní školy bude známo na jaře roku 2018. Formulář pro předběžnou přihlášku